Zofia Sienkiewicz

Prawnik, profesor zwyczajny, przez wiele lat związana z Uniwersytetem Wrocławskim, obecnie pracuje na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Współautorka książki Kodeks karny. Komentarz.

Scroll to top