Roman Tokarczyk

Profesor nauk prawnych, przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor pracy zbiorowej Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa.

Autorzy

Scroll to top