Roman Tokarczyk

Prawnik i filozof, profesor zwyczajny, przez wiele lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor pracy zbiorowej Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa.

Scroll to top