Anna Korzeniewska-Lasota

Historyk, doktor habilitowany, związana z Akademią Pomorską w Słupsku. Autorka monografii Państwo, właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej.

Autorzy

Scroll to top