Grażyna Szpor

Profesor nauk prawnych, związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współautorka Komentarza do ustawy o pomocy społecznej.

Autorzy

Scroll to top