Jan Kieniewicz

Historyk, profesor zwyczajny, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor krytycznego wstępu do polskiego wydania Żywota Don Kichota i Sancza Miguela de Unamuno.

Autorzy

Scroll to top