Magdalena Glanc-Żabiełowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Współautorka pracy Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz.

 

Autorzy

Scroll to top