Grzegorz Bogdan

Doktor nauk prawnych, zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współautor pracy Kodeks karny skarbowy. Komentarz.

Scroll to top