Marek Piechowiak

Profesor nauk prawnych, związany z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie. Współautor monografii Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa.

Autorzy

Scroll to top