Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa

Maciej Dybowski, Paweł Łącki, Marek Piechowiak, Grażyna Skąpska, Marek Smolak, Sebastian Sykuna, Jan Winczorek, Jerzy Zajadło
ISBN 83-89356-36-8, twarda oprawa, 286 stron, Gdańsk 2008

Książka jest drugą częścią serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. Jej głównym celem jest prezentacja koncepcji filozoficzno-prawnych wybranych współczesnych uczonych, którzy są nie tylko przedstawicielami nauk prawnych, lecz także filozofii i socjologii: Roberta Alexego, Ralfa Dreiera, Jűrgena Habermasa, Otfrieda Hőffe, Arthur Kaufmanna, Niklas Luhmanna, Oty Weinbergera. Autorzy tomu zdają sobie sprawę z subiektywizmu, a może nawet pewnego arbitralizmu tego wyboru, ale jednocześnie uważają, że omówione koncepcje są reprezentatywne i odzwierciedlają główne nurty współczesnych niemieckich dyskusji filozoficzno-prawnych.

Żadna dyscyplina naukowa, w tym także filozofia prawa, nie funkcjonuje jednak w ideowej próżni i jest zawsze w jakiejś mierze twórczą kontynuacją wcześniejszych koncepcji. Stąd bierze się tytuł tego tomu – Przyszłość dziedzictwa. Podstawowe teksty poprzedziliśmy w związku z tym, z jednej strony wprowadzeniem do ogólnej metodologicznej charakterystyki powojennej niemieckiej filozofii prawa, z drugiej zaś posłowiem wskazującym na najnowsze tendencje rozwojowe.

 

/fragment Przedmowy/

Scroll to top