Ewa Łętowska

Profesor nauk prawnych, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Współautorka książki O wygaszaniu państwa prawa.

Autorzy

Scroll to top