Andrzej Wąsek

(zm. 2003) Prawnik, profesor zwyczajny, członek Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor książki Kodeks karny. Komentarz.

Autorzy

Scroll to top