Wojciech J. Katner

Prawnik, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Współautor podręcznika akademickiego Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów.

Scroll to top