Wojciech J. Katner

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Współautor podręcznika akademickiego Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów.

Autorzy

Scroll to top