Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów

Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Anna Rzetelska, Zbigniew Świderski
ISBN 83-88445-29-4, miękka oprawa, 390 stron, Gdańsk 2001

Podjęliśmy próbę stworzenia podręcznika, który dawałby wiedzę o najważniejszych zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego, ujmując je w pewną logiczną całość. Opracowanie jest przeznaczone głównie dla studentów różnych kierunków studiów ekonomicznych i menadżerskich, organizacji, zarządzania, bankowości, finansów itp. Może też służyć pomocą praktykom i szerokim kręgom nieprawników, którzy zechcą uzyskać lub uaktualnić swoją wiedzę, z racji ogromnych zmian, jakie zaszły w prawie obrotu gospodarczego w ostatnim czasie.

/Od autorów/

Scroll to top