Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku

Anna Klimaszewska
ISBN 978-83-89356-58-1, miękka oprawa, 320 stron, Gdańsk 2011

Publikacja poświęcona kodeksowi handlowemu Napoleona – pierwszej kompleksowej kodyfikacji prawa gospodarczego w nowożytnej Europie. Na pracę składają się trzy rozdziały. Rozdział pierwszy dotyczy tradycji, z której czerpali autorzy ustawy. Rozdział drugi – najbardziej obszerny – zawiera szczegółową charakterystykę kodeksowych regulacji. Natomiast rozdział trzeci koncentruje się na recepcji Code de commerce w świecie.

Scroll to top