Komentarz do ustawy o pomocy społecznej

Czesław Martysz, Stanisław Nitecki, Grażyna Szpor
ISBN 83-88445-18-9, miękka oprawa, 508 stron, Gdańsk 2001

Oddajemy do rąk Czytelników Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, który nawiązuje do pracy pt. Praktyczny komentarz do ustawy o pomocy społecznej autorstwa Grażyny Szpor i Stanisława Niteckiego, wydanej w 1993 roku przez Krajowy Instytut Badań Samorządowych w Poznaniu. Przeprowadzone w latach następnych trzy nowelizacje ustawy o pomocy społecznej oraz wydanie szeregu nowych aktów wykonawczych, zmieniło w istotny sposób opisany w niej stan prawny. Znacznie powiększyła się także liczba odnoszących się do pomocy społecznej orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skłoniło to nas do podjęcia ponownych prac nad komentarzem.

/fragment Wprowadzenia/

Scroll to top