Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna

Henryk Machel
ISBN 83-89356-10-4, miękka oprawa, 368 stron, Gdańsk 2003

Więzienie jest instytucją skomplikowaną i wieloaspektową. Pracuje ono na zamówienie społeczne. Jego funkcjonowanie jest elementem polityki kryminalnej państwa. Jego zadaniem jest nie tylko izolacja społeczna przestępców, ale i troska o zmianę ich postaw na prospołeczne i zniechęcenie ich w ten sposób do kontynuowania działalności przestępczej. Więzienie ma wobec tego swój udział w zapobieganiu recydywie przestępczej.

W książce tej ukazuję więzienie jako instytucję, w której przestępcy odbywają karę pozbawienia wolności i w której pracuje personel, mający ich zabezpieczyć, obsłużyć i społecznie korygować. Wskazuję w niej na wielorakie aspekty tego procesu i wielorakie jego konsekwencje. Jest to książka o więzieniu w ogóle, a o polskim współczesnym więzieniu w szczególe. Ukazuję je wieloaspektowo: pod względem formalno-prawnym, pod względem psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym.

/fragment Wstępu/

Scroll to top