Prawo morskie

Jerzy Młynarczyk
ISBN 83-88445-45-6, miękka oprawa, 334 strony, Gdańsk 2002

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, ekonomii oraz szkół morskich. Autor podzielił książkę na 11 rozdziałów:

Rozdział I. Wprowadzenie do prawa morskiego

Rozdział II. Wybrane wiadomości o państwowych organach morskich, obszarach morskich, portach, bezpieczeństwie morskim i polityce morskiej państwa

Rozdział III. Statek morski

Rozdział IV. Armator, kapitan i załoga statku morskiego

Rozdział V. Przewóz ładunku morzem

Rozdział VI. Przewóz pasażera morzem

Rozdział VII. Czarter na czas

Rozdział VIII. Niektóre umowy o świadczenie usług w żegludze morskiej

Rozdział IX. Wypadki morskie

Rozdział X. Ubezpieczenie morskie

Rozdział XI. Roszczenia morskie

Scroll to top