Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych

Adam Nita
ISBN 83-89356-35-X, miękka oprawa, 288 stron, Gdańsk 2007

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie znaczenia czasu w kształtowaniu zobowiązania podatkowego. Rozdział pierwszy ma charakter ogólny – służy przedstawieniu istoty czasu, związków pomiędzy zdeterminowanymi przez upływ czasu stosunkami społecznymi i prawem oraz prezentacji aktualnego rozumienia sprawiedliwego obciążenia podatkowego. Kolejne części pracy nawiązują już bezpośrednio do konstrukcji prawnych oraz poglądów doktryny z zakresu prawa podatkowego. Ostatnia część pracy poświęcona jest problematyce przedawnienia. Instytucja ta, wywodząc się z prawa cywilnego, została wykorzystana również na gruncie prawa publicznego, w tym w prawie podatkowym.

Scroll to top