Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym

Barbara Nita
ISBN 978-83-89356-42-0, miękka oprawa, 459 stron, Gdańsk 2008

W swej książce Barbara Nita koncentruje się na procesowych aspektach odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów:

  1. Uwagi wstępne
  2. Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności karnej
  3. Źródła gwarancji praw podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym
  4. Wykonywanie praw i obowiązków podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu
  5. Obrona formalna i materialna w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku bycia świadkiem w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  2. Środki przymusu w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym
  3. Przesłanki warunkujące dopuszczalność wszczęcia oraz dalszego prowadzenia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  4. Etapy postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym
  5. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Scroll to top