Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939

Dariusz Szpoper
ISBN 83-87570-90-7, twarda oprawa, 358 stron, Gdańsk 1999

Wśród stosunkowo licznych prac naukowych analizujących myśl polityczną i działalność konserwatystów polskich brakuje opracowania poświęconego konserwatyzmowi ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w wieku XX, a zatem działalności zachowawców polskich w dwóch wyraźnie wyodrębnionych okresach: od roku 1904 do odzyskania niepodległości i w II Rzeczypospolitej. Brak ten był zapewne spowodowany faktem, że do 1989 roku nie było w Polsce atmosfery politycznej, która by umożliwiała publikacje prac naukowych, przypominających o polskiej obecności na ziemiach litewsko-białoruskich i ukazujących myśl polityczną obozu zachowawczego, cechującą się przede wszystkim antykomunizmem i niechęcią do Rosji Sowieckiej.

Dzisiaj, niemalże po dziesięciu latach od 1989 roku, wydaje mi się, że można w sposób pozbawiony emocji politycznych podjąć próbę opracowania dziejów myśli politycznej i działalności konserwatystów polskich na kresach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

/fragment Wstępu/

Scroll to top