Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862

Dariusz Szpoper
ISBN 83-89356-06-6, twarda oprawa, 624 strony, Gdańsk 2003

Ze stron pracy wyłania się wyrazisty obraz lęków i obaw, będących udziałem środowiska szlacheckiego, a wynikających z uzmysłowienia sobie, iż rozpoczęty i konsekwentnie realizowany przez władze rosyjskie proces reform włościańskich prowadzi nieuchronnie do głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które zniweczą dotychczasowy tradycyjny ład, oparty na pańszczyźnie i poddaństwie chłopów.

/z recenzji prof. dr hab. Artura Korobowicza/

Scroll to top