Aneksja Austrii i Kraju Sudetów do III Rzeszy

Bartosz Nieścior
ISBN 978-83-88445-16-3, twarda oprawa, 238 stron, Sopot 2021

 

Ustrój polityczny III Rzeszy od dawna jest obiektem zainteresowania naukowców, m.in. z takich dziedzin, jak historia, prawo, politologia i filozofia. Niestety brakuje prac, które w sposób kompletny przedstawiałyby kwestię unifikacji administracyjno-prawnej z III Rzeszą terenów tzw. Altreichu, do których zaliczane były Austria i Sudetenland.

Lukę tę z pewnością wypełnia monografia Bartosza Nieściora. Autor w sposób zwięzły i klarowny przedstawia nie tylko zmiany prawno-organizacyjne, które miały miejsce na obszarach Austrii i Sudetenlandu w związku z procesem aneksji, lecz również analizuje podstawy prawne przeprowadzanych transformacji ustrojowych oraz ich konsekwencje ustrojowo-prawne na badanych terenach.

/prof. dr hab. Mirosław Kłusek, Uniwersytet Łódzki/

Scroll to top