Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881)

Mikołaj Tarkowski
ISBN 978-83-88445-86-6, twarda oprawa, 664 strony, Sopot 2018

Autor podjął się analizy zagadnienia trudnego i złożonego, a zarazem istotnego z punktu widzenia prawno-politycznej sytuacji ludności polskiej w okresie zaborów. Pod względem terytorialnym praca obejmuje obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który przed rozbiorami należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a który nie jest zbyt często przedmiotem dociekań polskich badaczy. Pod względem chronologicznym obejmuje czasy panowania Aleksandra II, w których na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dokonywała się intensywna modernizacja struktur państwowych.

Przeprowadzona przez Autora analiza zagadnień prawnych jest dobrze poprowadzona i świetnie udokumentowana. Tematyka podjęta w pracy nie doczekała się dotąd opracowania w polskiej nauce. Monografia ma charakter nowatorski.

/z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej/

Scroll to top