Systemy polityczne współczesnego świata

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut
ISBN 83-88445-31-6, oprawa twarda, 352 strony, Gdańsk 2001

Zamysł omówienia w jednej książce zróżnicowanej panoramy ustrojów politycznych może wydawać się ryzykowny. Instytucje polityczne, nawet jeśli wykazują podobieństwa, działają w różnorodnych kontekstach społecznych i kulturowych i są wynikiem odmiennie przebiegających w różnych częściach globu procesów politycznych. Naświetlenie owych kontekstów już samo w sobie wydaje się zadaniem wartym osobnej rozprawy. W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę charakterystyki konfliktów społecznych, wpływających między innymi na swoistości systemów partyjnych i na strukturę oraz mechanizm rywalizacji politycznej. Inną warstwę pracy stanowi analiza instytucji władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tu ponownie pojawia się trudność porównania instytucji politycznych krajów tak ustawowo od siebie odległych, jak choćby Szwajcaria i Turkmenistan. Tym niemniej przybliżenie Czytelnikowi – choćby w najbardziej ogólnym zarysie – wszystkich kategorii systemów partyjnych i reżimów politycznych uznaliśmy za cel godny wysiłku.

Mamy nadzieję, że książka ta zainteresuje tych wszystkich, którzy chcieliby poznać swoistość i zróżnicowanie mechanizmów władzy we współczesnym świecie, oraz zainspiruje dalsze badania nad porównawczym ujęciem systemów politycznych. Chcielibyśmy również, by stała się ona pomocna we wzbogaceniu oferty dydaktycznej studiów politologicznych, choć nie jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Gdyby tak się stało, byłby to dla nas powód do satysfakcji.

/fragment Wstępu/

Scroll to top