Korupcja w ujęciu normatywnym. Odpowiedzialność karna i jej wyłączenie

Jacek Potulski

ISBN 978-83-88445-78-1, miękka oprawa, 366 stron, Sopot 2018

Praca autorstwa Jacka Potulskiego to cenny wkład w rozwój prawa. Należy podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe, wnikliwe i znakomicie porządkujące oraz systematyzujące stan normatywny związany ze zjawiskiem korupcji, tak w sektorze państwowym jak i prywatnym. Praca zawiera wykładnię wszystkich w zasadzie przepisów dotyczących korupcji, a Autor opiera swe stanowisko nie tylko na dorobku doktryny, ale wykorzystuje także – i to w szeroki sposób – orzecznictwo sądowe.

/z recenzji wydawniczej dr. hab. Igora Zgolińskiego/

Scroll to top