Open post

Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna

Henryk Machel
ISBN 83-89356-10-4, miękka oprawa, 368 stron, Gdańsk 2003

Więzienie jest instytucją skomplikowaną i wieloaspektową. Pracuje ono na zamówienie społeczne. Jego funkcjonowanie jest elementem polityki kryminalnej państwa. Jego zadaniem jest nie tylko izolacja społeczna przestępców, ale i troska o zmianę ich postaw na prospołeczne i zniechęcenie ich w ten sposób do kontynuowania działalności przestępczej. Więzienie ma wobec tego swój udział w zapobieganiu recydywie przestępczej.

W książce tej ukazuję więzienie jako instytucję, w której przestępcy odbywają karę pozbawienia wolności i w której pracuje personel, mający ich zabezpieczyć, obsłużyć i społecznie korygować. Wskazuję w niej na wielorakie aspekty tego procesu i wielorakie jego konsekwencje. Jest to książka o więzieniu w ogóle, a o polskim współczesnym więzieniu w szczególe. Ukazuję je wieloaspektowo: pod względem formalno-prawnym, pod względem psychologicznym, socjologicznym i pedagogicznym.

/fragment Wstępu/

Open post

Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne

Marcin Król
ISBN 83-88445-33-2, twarda oprawa, 282 strony, Gdańsk 2001

Dlaczego warto zajmować się historią myśli politycznej? Ponieważ istnieją pewne zachowania typowe, pewne prawidłowości, które nigdy nie mają charakteru absolutnego, ale które jednak ze znaczną dozą prawdopodobieństwa pozwalają przewidzieć zachowania polityczne w przyszłości. Mamy na to niezbite dowody. Są nimi dzieła wielkich myślicieli politycznych, które – jak zobaczymy – często w zdumiewającym wręcz stopniu pozostają aktualne, mimo że powstały sto, dwieście lub czterysta lat temu. I warto zajmować się historią myśli politycznej także dlatego, że jest to ciekawe. Ciekawe jest bowiem, jak ludzie umieli widzieć jasno i również jak bardzo potrafili zniekształcać w swoich głowach obraz rzeczywistości.

/ze Słowa wstępnego/

Open post

Code noir. U źródeł ordonansu Ludwika XIV w sprawie niewolników

Anna Klimaszewska, Marek Mosakowski
ISBN 978-83-88445-51-4, twarda oprawa, 133 strony, Gdańsk 2013

Czarny kodeks (Code noir) stanowił bez wątpienia jeden z najważniejszych aktów prawnych w historii kultury prawa francuskiego. Początkowo promulgowany przez Ludwika XIV w 1665 roku w posiadłościach antylskich, w 1724 roku został wprowadzony na terenie Luizjany. Był jedynym aktem prawnym w całości stosowanym wobec czarnych i białych przedstawicieli populacji, obejmując zakresem regulacji kwestie społeczne, wyznaniowe i patrymonialne pomiędzy tymi grupami, co miało zasadnicze znaczenie na obszarze kolonii, gdzie populacja niewolników znacząco przewyższała liczbę Europejczyków, a praca tych pierwszych stanowiła dźwignię gospodarki.

Open post

Code de commerce – francuski Kodeks handlowy z 1807 roku

Anna Klimaszewska
ISBN 978-83-89356-58-1, miękka oprawa, 320 stron, Gdańsk 2011

Publikacja poświęcona kodeksowi handlowemu Napoleona – pierwszej kompleksowej kodyfikacji prawa gospodarczego w nowożytnej Europie. Na pracę składają się trzy rozdziały. Rozdział pierwszy dotyczy tradycji, z której czerpali autorzy ustawy. Rozdział drugi – najbardziej obszerny – zawiera szczegółową charakterystykę kodeksowych regulacji. Natomiast rozdział trzeci koncentruje się na recepcji Code de commerce w świecie.

Open post

Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów

Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Anna Rzetelska, Zbigniew Świderski
ISBN 83-88445-29-4, miękka oprawa, 390 stron, Gdańsk 2001

Podjęliśmy próbę stworzenia podręcznika, który dawałby wiedzę o najważniejszych zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego, ujmując je w pewną logiczną całość. Opracowanie jest przeznaczone głównie dla studentów różnych kierunków studiów ekonomicznych i menadżerskich, organizacji, zarządzania, bankowości, finansów itp. Może też służyć pomocą praktykom i szerokim kręgom nieprawników, którzy zechcą uzyskać lub uaktualnić swoją wiedzę, z racji ogromnych zmian, jakie zaszły w prawie obrotu gospodarczego w ostatnim czasie.

/Od autorów/

Open post

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski
ISBN 83-89356-23-6, twarda oprawa, 742 strony, Gdańsk 2007

Kodeks karny wykonawczy stanowi trzon prawa karnego wykonawczego. Podobnie jak inne kodeksy, k.k.w. należy do ustawodawstwa zwykłego i formalnie biorąc nie ma on pierwszeństwa przed innymi ustawami. Jego znaczenie, podobnie jak znaczenie innych kodeksów, wynika z tego, że obejmuje on wszystkie podstawowe instytucje swojej gałęzi prawa (a więc prawa karnego wykonawczego), systematyzuje je i opiera na określonych zasadach przewodnich.

 

Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu karnego wykonawczego, autorstwa Zbigniewa Hołdy i Kazimierza Postulskiego ukazało się w 1998 roku. Od tamtego czasu Kodeks karny wykonawczy był wielokrotnie nowelizowany. Skłoniło to autorów do przygotowania nowej wersji opracowania, którą teraz oddajemy do rąk Czytelników.

Open post

Rewolucja francuska

Pierre Gaxotte
ISBN 83-88445-38-3, twarda oprawa, 574 strony, Gdańsk 2001

Rewolucja francuska była pierwszą książką Pierre’a Gaxotte’a (1895-1982), wybitnego historyka, członka Akademii Francuskiej. Jej publikacja w roku 1928 wywołała ożywioną dyskusję. Nazywano ją „książką-bombą”, „książką-wydarzeniem”, „dziełem prawdziwie mistrzowskim”. Oceny równie radykalne formułowali przeciwnicy Gaxotte’a. Można powiedzieć, iż żaden z ówczesnych historyków francuskich nie potrafił wobec dzieła Gaxotte’a zachować charakterystycznej dla kręgów akademickich wstrzemięźliwości.

Co zdecydowało o niespotykanej popularności pracy Gaxotte’a? Wbrew obowiązującym kanonom Gaxotte zaatakował rewolucję. Z pasją odmalował małostkowość i głupotę jej przywódców, ukazał destrukcyjny wpływ, który rewolucja wywarła na wszystkie sfery życia społecznego, w efekcie krępując – a nie rozszerzając – wolność jednostki. Dodajmy do tego czysto literackie walory książki: przejrzystość z jaką Gaxotte przedstawił skomplikowany łańcuch przyczyn i skutków, plastyczność opisu dramatycznych wydarzeń, pełen emocji ton, który pozwala nie tylko zrozumieć, ale również poczuć siłę argumentów głównych bohaterów wielkiego przewrotu.

Rewolucja francuska była we Francji wznawiana kilkakrotnie, a Pierre Gaxotte z wydania na wydanie uzupełniał swoje dzieło, tak że poszerzyło się o ponad sto stron. Książka rozwijała się niejako wraz ze swoim twórcą, który publikował kolejne prace poświęcone historii Francji. Właśnie tę ostateczną, kompletną wersję Rewolucji Francuskiej mamy przyjemność oddać w ręce polskiego czytelnika.

Open post

Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Andrzej Gaberle, Marianna Korcyl-Wolska
ISBN 83-88445-43-X, twarda oprawa, 491 stron, Gdańsk 2002

Pierwszy, obszerny komentarz do ustawy regulującej postępowanie w sprawach nieletnich. Książka zawiera również teksty ponad dwudziestu rozporządzeń odnoszących się do tej problematyki, Europejską konwencję o wykonywaniu praw dzieci oraz najważniejsze dokumenty ONZ dotyczące zapobiegania przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich.

Open post

Historia myśli polityczno-prawnej

Stanisław Filipowicz
ISBN 83-89356-17-1, twarda oprawa, 418 stron, Gdańsk 2007

Oto podręcznik historii myśli polityczno-prawnej, napisany z myślą o studentach wydziałów nauk politycznych i wydziałów prawa. Jest zwięzły, choć historia, którą opisuje, rozciąga się na wiele wieków. Jak to uzasadnić? Powiedzieć, że chwila obecna nie toleruje rozwlekłości i chętnie nagradza lakoniczność, byłoby wykrętem. Powody, które przesądziły o charakterze niniejszej pracy, mają w istocie inny charakter.

Bez wątpienia stracił ostatecznie na znaczeniu pozytywistyczny dogmat gloryfikujący wiedzę dotyczącą „faktów”. Nie łudzimy się już więc, iż można osiągnąć pewien idealny cel w postaci definitywnego, wyczerpującego opisu. Wyczerpujące mogą być jedynie podręczniki przypominające książkę telefoniczną: oferujące skąpe dane biograficzne, wraz z tytułami najważniejszych dzieł i kilkoma słowami ogólnikowego komentarza. W moim przekonaniu podręcznik nie powinien jednak zwalniać z obowiązku myślenia. Ma inspirować, a nie indoktrynować. Poznając cudze poglądy powinniśmy stawać się mądrzejsi. W historii myśli odnajdziemy bardzo różne wzorce. Warto im się przyjrzeć zwłaszcza dziś, gdy chwieją się kanony.

/fragment Wstępu/

Open post

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jűrgen Habermas, Otfried Hőffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa

Maciej Dybowski, Paweł Łącki, Marek Piechowiak, Grażyna Skąpska, Marek Smolak, Sebastian Sykuna, Jan Winczorek, Jerzy Zajadło
ISBN 83-89356-36-8, twarda oprawa, 286 stron, Gdańsk 2008

Książka jest drugą częścią serii Współczesna niemiecka filozofia prawa. Jej głównym celem jest prezentacja koncepcji filozoficzno-prawnych wybranych współczesnych uczonych, którzy są nie tylko przedstawicielami nauk prawnych, lecz także filozofii i socjologii: Roberta Alexego, Ralfa Dreiera, Jűrgena Habermasa, Otfrieda Hőffe, Arthur Kaufmanna, Niklas Luhmanna, Oty Weinbergera. Autorzy tomu zdają sobie sprawę z subiektywizmu, a może nawet pewnego arbitralizmu tego wyboru, ale jednocześnie uważają, że omówione koncepcje są reprezentatywne i odzwierciedlają główne nurty współczesnych niemieckich dyskusji filozoficzno-prawnych.

Żadna dyscyplina naukowa, w tym także filozofia prawa, nie funkcjonuje jednak w ideowej próżni i jest zawsze w jakiejś mierze twórczą kontynuacją wcześniejszych koncepcji. Stąd bierze się tytuł tego tomu – Przyszłość dziedzictwa. Podstawowe teksty poprzedziliśmy w związku z tym, z jednej strony wprowadzeniem do ogólnej metodologicznej charakterystyki powojennej niemieckiej filozofii prawa, z drugiej zaś posłowiem wskazującym na najnowsze tendencje rozwojowe.

 

/fragment Przedmowy/

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top