Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807 – 1814

Andrzej Nieuważny

ISBN 978-83-960990-9-9, twarda oprawa, 344 strony, Sopot 2022

Tematem książki jest twierdza Gdańsk, a przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w latach 1811-1813, kiedy na wschodzie ważyły się losy imperium Napoleona. Autor omówił zarówno architekturę militarną, jak i znaczenie twierdzy jako zaplecza dla wielkich operacji wojennych przeciwko Rosji. Pracę rozpoczyna opis oblężenia w 1807 roku, a zamyka omówienie walk i kapitulacji twierdzy w roku 1813. W przedstawieniu roli tzw. Gibraltaru Bałtyku – jak Napoleon określał Gdańsk – swoje miejsce znalazły także takie kwestie jak aktywność wywiadowcza wobec Prus i Rosji czy działalność gdańskich kaprów przeciwko flocie angielskiej na Bałtyku.

/fragment Przedmowy autorstwa prof. dr hab. Dariusza Nawrota/

Scroll to top