Open post

Na mieliźnie. Gospodarka Polski w latach 2020 – 2022 (z polityką w tle)

Dariusz Filar

ISBN 978-83-966639-0-0, miękka oprawa, 192 strony, Sopot 2022

Na mieliźnie to kolejna książka Dariusza Filara poświęcona gospodarczym i społecznym skutkom rządów Zjednoczonej Prawicy. Filar nie ma wątpliwości, że po siedmiu latach podążania błędnym kursem Polska znalazła się u progu katastrofy. Pisze m.in. o malejącej stopie inwestycji, o pogłębiającym się zadłużeniu państwa i galopującej inflacji, o niewydolności państwowych instytucji, o ubóstwie, które dotknęło znaczną część naszego społeczeństwa, o trudnej sytuacji sektora energetycznego i o problemach, wobec których stoi polskie rolnictwo, a także o narodzinach nowej elity gospodarczej, czerpiącej korzyści z państwowych spółek.

Czy uda nam się zejść z mielizny? Autor daje nieco nadziei w zakończeniu książki, wskazując na konkretne działania, które mogłyby na powrót wprowadzić polską gospodarkę na właściwą drogę. Żeby takie działania podjąć, politycy sprawujący w przyszłości władzę musieliby jednak odrzucić centralistyczne ciągoty i zrezygnować z rujnującego ekonomicznie populizmu.

Książka Dariusza Filara to dowód na to, jak znakomite rezultaty daje połączenie talentu literackiego i zdolności analitycznych. Gorąco polecam.

Leszek Balcerowicz

 

To książka dla każdego, kogo interesuje i martwi stan polskiej gospodarki. Czytelnik znajdzie w niej przenikliwe i bardzo aktualne omówienie głównych błędów polityki gospodarczej. I jest to przedstawione w mistrzowskiej formie językowej.

Jerzy Hausner

Open post

Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807 – 1814

Andrzej Nieuważny

ISBN 978-83-960990-9-9, twarda oprawa, 344 strony, Sopot 2022

Tematem książki jest twierdza Gdańsk, a przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w latach 1811-1813, kiedy na wschodzie ważyły się losy imperium Napoleona. Autor omówił zarówno architekturę militarną, jak i znaczenie twierdzy jako zaplecza dla wielkich operacji wojennych przeciwko Rosji. Pracę rozpoczyna opis oblężenia w 1807 roku, a zamyka omówienie walk i kapitulacji twierdzy w roku 1813. W przedstawieniu roli tzw. Gibraltaru Bałtyku – jak Napoleon określał Gdańsk – swoje miejsce znalazły także takie kwestie jak aktywność wywiadowcza wobec Prus i Rosji czy działalność gdańskich kaprów przeciwko flocie angielskiej na Bałtyku.

/fragment Przedmowy autorstwa prof. dr hab. Dariusza Nawrota/

Open post
Wiktor Zenon Maleszewski okładka

Wiktor Zenon Maleszewski. Ostatni polski prezydent międzywojennego Wilna

Przemysław Dąbrowski
ISBN 978-83-960990-4-4, twarda oprawa, 104 strony, Sopot 2022

Wiktor Zenon Maleszewski okładka

To praca, która ma duże znaczenie dla pamięci historycznej i polskiego dziedzictwa narodowego. Polska klasa polityczna bardzo różnie zachowywała się po 1 września 1939 r. W tym okresie próby Wiktor Maleszewski udowodnił, że był patriotą, który kwestie samorządności i pomocy drugiemu człowiekowi cenił wyżej niż własne bezpieczeństwo. W konsekwencji nie uciekł on z Wilna podczas okupacji i aktywnie pomagał wewnętrznym uchodźcom wojennym. My wszyscy – obywatele III RP – mamy wobec takich osób dług wdzięczności i prof. Przemysław Dąbrowski spłaca go, przywracając pamięć o tej wybitnej postaci okresu międzywojennego. 

/z recenzji wydawniczej dr. hab. Karola Łopateckiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku/

Open post
Instytucje i ich wrogowie - okładka

Instytucje i ich wrogowie

Kazimierz Michał Ujazdowski
ISBN 978-83-960990-5-1, twarda oprawa, 160 stron, Sopot 2022

Instytucje i ich wrogowie - okładka

W swej książce – zbiorze publicystyki z ostatnich lat – Ujazdowski jasno przedstawia swoje ideowe korzenie, swoje spojrzenie na Polskę, na Europę, na rządy PiS oraz proponuje własne rozwiązania problemów, z jakimi boryka się demokracja. W tym sensie książkę tę warto czytać wraz z „Anatomią władzy i nową prawicą” – wydaną pół roku temu książką Aleksandra Halla. Dawny lider Ruchu Młodej Polski zresztą jest współautorem jednego z tekstów zamieszczonych w książce Ujazdowskiego. Wniosek z obu lektur jest taki – to, co nami rządzi obecnie, to nie jest prawdziwa prawica ani konserwatyści, ale gromada cyników, którzy umiejętnie wykorzystują uczucia – głównie tęsknoty i obawy – części elektoratu.

Andrzej Brzeziecki, „Gazeta Wyborcza”

Jeden z ostatnich prawdziwych konserwatystów w polskiej polityce pokazuje w tej książce wciąż ogromny potencjał tego sposobu myślenia w programowaniu tak polityki zagranicznej, jak i krajowej. Cenna lektura.

Bartłomiej Radziejewski, „Nowa Konfederacja”

Książka prof. K.M. Ujazdowskiego to zbiór tekstów pozornie o różnych sprawach, ale jest to jedynie pozorne wrażenie, w rzeczywistości bowiem ta wielowątkowość sprowadza się do obrony dobra wspólnego  jako podstawowej wartości Rzeczypospolitej.

dr hab. Ryszard Balicki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Open post

Viehweg

Justyna Holocher
ISBN 978-83-960990-0-6, twarda oprawa, 206 stron, Gdańsk 2021

 

Theodor Viehweg (1907–1988) był niemieckim prawnikiem i filozofem, przedstawicielem szkoły mogunckiej, autorem książki Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung (1953), która zainicjowała współczesną dyskusję nad rolą topiki w prawie, tworząc nowy, zorientowany praktycznie nurt w teorii i filozofii prawa.

Viehweg rozumiał topikę jako wiedzę o miejscach wspólnych (toposach), a same toposy – jako możliwe punkty widzenia, odgrywające rolę argumentów i figur argumentacyjnych. Topika miała pełnić nie tylko funkcję inwencyjną (ars inveniendi), zwykle jej przypisywaną, lecz także funkcję uzasadniającą (ars iudicandi). Viehweg chciał, by topika prawnicza znalazła istotne miejsce w dyskusji nad podstawowymi zagadnieniami nauki prawa i aby miała wpływ na praktykę prawniczą. Oczekiwania mogunckiego filozofa spełniły się. Zainteresowanie topiką wzrosło już za jego życia, a współcześnie topika znalazła zastosowanie w rozumowaniach prawniczych związanych z koncepcją konstytucyjnego państwa prawa. Ten konstytucyjnoprawny renesans myśli Viehwega stał się przyczyną powstania niniejszej książki.

Open post

Ptak srebrnopióry

Lucyna Legut
ISBN 978-83-88445-14-9, twarda oprawa, 244 strony, Sopot 2021

Lucyna Legut była wybitną aktorką, pisarką i malarką. Przez ponad trzydzieści lat występowała na scenie Teatru Wybrzeże i wykreowała tam blisko osiemdziesiąt ról. Jej dorobek pisarski obejmuje książki dla dzieci i dorosłych, słuchowiska radiowe oraz utwory sceniczne. Jako malarka miała ponad 20 wystaw indywidualnych.

W latach 50. ubiegłego wieku łączył ją namiętny związek z Wojciechem Hasem. Has, uznawany dzisiaj za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły filmowej, był wówczas początkującym reżyserem. Gdy się poznali, przyszły twórca Rękopisu znalezionego w Saragossie oraz Sanatorium pod klepsydrą pracował w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych i dopiero marzył o fabularnym debiucie.

 

Pod koniec życia Lucyna Legut postanowiła opowiedzieć o tym jak zapamiętała Hasa oraz opublikować listy, które pisali do siebie. Powstał w ten sposób Ptak srebrnopióry. Musiało minąć aż 10 lat od śmierci autorki, aby ten niezwykle osobisty, intymny zapis mógł w książkowej formie trafić do czytelników.

Open post

De Gaulle – the Restorer of the Republic

Kazimierz Michał Ujazdowski
ISBN 978-83-88445-05-7, twarda oprawa, 364 strony, Sopot 2021

This book is about the origins and identity of the Fifth Re­public Constitution, in the version developed between 1958 and 1962.

Chapter I defines the hallmarks of the French re­publican tradition, presents its internal diversity, elaborates the doctrine of the Third Republic and the crisis of the political sys­tem built on its foundations.

Chapter II is devoted to the shaping of de Gaulle’s views under the influence of republican nationalism and recognition of the republic as a permanent form of the exist­ence of France. The role de Gaulle played in the reconstruction of republican order during World War II and after liberation is discussed there, too.

Chapter III includes an analysis of the concepts of the 1930s reformatory movement that inspired the founders of the Fifth Republic.

 

Chapter IV is devoted to the original political vi­sion offered by de Gaulle and the constitutional thought of Michel Debré and René Capitant, authors of the two systems shaping the Fifth Republic: rationalized parliamentarism and democratic republicanism. In this chapter, the author discusses the development of the Gaullian constitutional thought in the years 1947–1951 and devotes quite a lot of space to the criticism of the federal forms of European integra­tion and its constitutional ramifications.

In chapter V, the book describes the mode in which de Gaulle effectuated the political change in 1958 and elaborates on the fundamental tenets of the Fifth Repub­lic Constitution.

In the final chapter, the book offers an answer to the question about the Fifth Republic’s vitality and still-perpetuated identity and discusses relationships between the Polish constitutional tradition and de Gaulle’s political output. It underscores the universal values and ben­efits accruing from the studies on the origins and identity of the Fifth Republic Constitution.

Open post

Podstawowe zagadnienia etyki adwokackiej

Jacek Giezek, Piotr Kardas
ISBN 978-83-88445-19-4, twarda oprawa, 216 stron, Sopot 2021

Praca poświęcona etyce adwokackiej. Autorzy piszą o jej źródłach i funkcjach, które spełnia. Zastanawiają się nad potrzebą kodyfikowania zasad etycznych oraz nad kształtem, który powinien przybrać nowy kodeks etyki adwokackiej.

Uzupełnieniem tych rozważań jest projekt Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką w styczniu 2021 roku oraz projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata przygotowany przez Komisję ds. Praktyki Adwokackiej.

Open post

Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz

Hanna Bachowska, Leszek Bosek, Magdalena Glanc-Żabiełowicz, Iwona Kaczorowska-Kossowska, Karol Kolankiewicz, Oktawian Nawrot (red.), Bartłomiej Siek, Piotr Szudejko, Valeri Vachev, Tomasz Widłak
ISBN 978-83-88445-15-6, twarda oprawa, 702 strony, Sopot 2021

 

Zgodnie z artykułem 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz musi wykonywać swój zawód nie tylko z należytą starannością oraz zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej, ale również kierując się zasadami etyki zawodowej. Zasady te zostały skodyfikowane w ramach Kodeksu Etyki Lekarskiej. Powstał w ten sposób dokument zawierający normy, których naruszenie może narazić lekarza na odpowiedzialność zawodową, skutkującą w pewnych przypadkach nawet pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. I chociaż Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest źródłem prawa powszechnego, to do zawartych w nim regulacji odwołują się również sądy orzekające w sprawach cywilnych, karnych i pracowniczych.

Biorąc pod uwagę znaczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej trzeba uznać za pewien paradoks, że od dawna nie był on przedmiotem głębokiej analizy. Tę istotną lukę postanowił wypełnić Zespół Autorów, kierowany przez profesora Oktawiana Nawrota. W skład Zespołu weszli znawcy prawa medycznego – zarówno teoretycy, jak i praktycy – o ugruntowanej pozycji naukowej i zawodowej. W rezultacie powstał od dawna oczekiwany przez środowisko medyczne komentarz do Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Publikacja jest adresowana do lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne, do studentów medycyny oraz do osób pełniących funkcje kierownicze i nadzorcze w służbie zdrowia, a także do prawników zajmujących się prawem medycznym i podmiotów działających na rzecz pacjentów.

Scroll to top