Schmitt

Jerzy Zajadło
ISBN 978-83-88445-57-6, twarda oprawa, 162 strony, Sopot 2016

Carl Schmitt (1888–1985) – niemiecki prawnik, we współczesnej nauce znany przede wszystkim jako twórca interesujących i kontrowersyjnych koncepcji z zakresu filozofii polityki, dotyczących m.in. pojęcia polityczności, istoty suwerenności, relacji pomiędzy legalnością i prawomocnością. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak na tle bogatej twórczości Schmitta prezentują się jego koncepcje teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne.

Znajduje się w niej pierwsze polskie tłumaczenie mniej znanej w Polsce pracy Schmitta O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa z 1934 roku. Dzieło to powstało w okresie, kiedy niemiecki uczony aktywnie popierał nazistowski reżim Adolfa Hitlera. Po wojnie Schmitt został na ponad rok internowany przez amerykańskie władze okupacyjne; po zwolnieniu z obozu żył w odosobnieniu, wiele pisał i publikował, jednak nigdy nie powrócił do aktywnego życia akademickiego

Scroll to top