Formuła Radbrucha

Jerzy Zajadło
ISBN 83-88445-27-8, twarda oprawa, 329 stron, Gdańsk 2001

Książka poświęcona poglądom Gustawa Radbrucha, w szczególności słynnej formule Radbrucha i jej recepcji we współczesnej doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądowym. W historii filozofii prawa – pisze we „Wprowadzeniu” Jerzy Zajadło – mało jest myśli, które wpłynęłyby w sposób tak znaczący na naukę i praktykę prawa, jak sformułowana w 1946 roku teza, znana w literaturze pod nazwą formuły Radbrucha: „Konflikt między sprawiedliwością i bezpieczeństwem prawnym należałoby rozwiązać w ten sposób, ażeby prawo pozytywne zagwarantowane przez ustawodawstwo i władzę państwową miało pierwszeństwo również i wtedy, gdy treściowo jest niesprawiedliwe i niecelowe, chyba że sprzeczność ustawy pozytywnej ze sprawiedliwością osiąga taki stopień, że ustawa jako »prawo niesprawiedliwe« powinna ustąpić sprawiedliwości”.

Scroll to top